fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 975.75 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0572 USD
1 EUR=143.25 JPY
1 EUR=0.862 GBP
1 USD=135.5 JPY
1 USD=0.9594 CHF
1 GBP=1.2265 USD
1 USD=1.2901 CAD
1 USD=1.4451 AUD
1 EUR=1.0143 CHF
1 EUR=17.48 TRY
1 USD=16.53 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 27 Haziran 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 27 Haziran 2022
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.9594 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.959421 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.0423 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.042295 USD

Dönüþümü yapýlacak 1 USD dönüþtürülecek CHF tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2022-06-30
YýlOrtalama USD/CHFMin USD/CHFMaks USD/CHFAçık gün sayısı
20220.9444370.9110681.005469127
20210.9143180.8770470.944917258
20200.9384020.8802870.984963257
20190.9937190.9661741.022026255
20180.9785600.9241181.009502255
20170.9846780.9450531.030525255
20160.9852580.9488291.031166257
20150.9628500.8558271.030627256
20140.9155440.8721850.990363255
20130.9272820.8856230.974928255
20120.9386840.8956440.993465256
20110.8867610.7274310.973307257
20101.0426420.9357881.166845258
20091.0854210.9975531.191128256
20081.0832740.9840841.219568256
20071.2000661.0976201.255011255
20061.2536151.1915841.319355255
20051.2465351.1434071.324741257
20041.2425681.1326191.313873259
20031.3463261.2334921.423624255
20021.5565671.3849531.717883255
20011.6879751.5721741.815363255
20001.6898601.5467851.828405255
19991.5035301.3565221.597750261
19981.4495221.2939941.544002261
19971.4503861.3464941.534903261
19961.2355241.1494991.352599262
19951.1824911.1233021.316492260
19941.3666001.2404991.486003260
19931.4778071.3885021.543795261
19921.4059221.2242021.543499262
19911.4349551.2350001.584498261
19901.3896261.2409951.572497261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / CHF baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / EURUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).