fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 441.61 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2158 USD
1 EUR=125.72 JPY
1 EUR=0.8863 GBP
1 USD=103.41 JPY
1 USD=0.8861 CHF
1 GBP=1.3718 USD
1 USD=1.2621 CAD
1 USD=1.286 AUD
1 EUR=1.0773 CHF
1 EUR=8.96 TRY
1 USD=7.37 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 21 Ocak 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 21 Ocak 2021
1 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=49.3117 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=49.311717 EUR
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.0203 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.020279 XAU

Dönüþümü yapýlacak 1 XAU dönüþtürülecek EUR tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-01-29
YýlOrtalama XAU/EURMin XAU/EURMaks XAU/EURAçık gün sayısı
202149.34364948.64030251.03371320
202049.85932343.21403156.110365257
201940.06024436.04399045.156235255
201834.53801632.74171536.031388255
201735.80364133.97768638.850410255
201636.29708331.88847839.704163257
201533.60713431.16607937.306299256
201430.66067428.79280432.116854255
201334.17578427.92508341.120619255
201241.75199338.87133244.388416256
201136.35770631.09433443.301478257
201029.84457624.84928934.464457258
200922.46235719.85084126.327152256
200819.07638917.21333321.485877256
200716.31897115.01222018.359033255
200615.45328913.76566718.168044255
200511.53687010.28669014.381288257
200410.58407210.13186611.230189259
200310.4038139.59766611.273500255
200210.5560989.89296311.229139255
20019.7459608.88074810.630319255
20009.7362238.67693510.422931255
19998.4192337.6185639.815967261
19988.4964937.8715839.456727261
19979.4072678.19291010.165822261
19969.6594049.24952310.320109262
19959.2750358.8956779.891193260
199410.2939529.52596011.322453260
19939.7947128.39172811.670908261
19928.5062867.4870309.219756262
19919.4502508.27043810.664226261
19909.7337808.62019911.188750261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / EUR baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEKXAU / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).