fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 512.37 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2108 USD
1 EUR=133.28 JPY
1 EUR=0.8615 GBP
1 USD=110.08 JPY
1 USD=0.9001 CHF
1 GBP=1.4055 USD
1 USD=1.2189 CAD
1 USD=1.3001 AUD
1 EUR=1.0899 CHF
1 EUR=10.36 TRY
1 USD=8.56 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 15 Haziran 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 15 Haziran 2021
31.103 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=1 862.77 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=59.89034 USD
31.103 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.519282 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 USD=0.016697 XAU

Dönüþümü yapýlacak 31.103 XAU dönüþtürülecek USD tarih 01 Ocak 1953
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1953-01-01 / 2021-06-30
YýlOrtalama 31.103 XAU/USDMin 31.103 XAU/USDMaks 31.103 XAU/USDAçık gün sayısı
20211805.9162301685.5113641947.777778126
20201773.0999421473.5334242066.841187257
20191393.8367401271.1845101547.471910255
20181268.7980991175.8672071355.331140255
20171256.5973011151.0751981349.852491255
20161249.9673371079.5898621366.931368257
20151159.7396631055.6253391301.794399256
20141266.5805331144.4501651386.915118255
20131410.2422781192.2236351694.525692255
20121668.3240121540.0433571783.227101256
20111572.4970761324.1903841898.861591257
20101227.7698861058.2653801424.866862258
2009975.107786813.3282891217.061808256
2008872.199476706.7626661006.920631256
2007696.649865607.843065840.459613255
2006603.874237506.334379721.190460255
2005445.006370411.353607533.406690257
2004409.560231373.210159454.301981259
2003365.900678321.891888416.875431255
2002310.122614277.800001349.242987255
2001271.245227256.700001292.850000255
2000279.294195263.800000316.600001255
1999278.915460252.900000326.249999261
1998294.163046273.400000314.600000261
1997331.054650283.050001369.550002261
1996387.682763368.300000416.250001262
1995384.169775372.450001396.950001260
1994384.145253370.250000397.500002260
1993360.052420326.500000406.700001261
1992343.708309330.199999359.300001262
1991362.250031343.499999403.700001261
1990383.741448346.750000421.400001261
1989382.125654358.195539417.941150260
1988437.756766390.351542488.522619261
1987447.635786391.992674503.824154261
1986368.505748326.116521444.328570261
1985317.920126284.849326340.096020261
1984361.570613305.993523408.129335261
1983424.912535375.671876512.128889260
1982377.587211299.033664485.153905261
1981461.375067393.896790601.461028261
1980613.621006468.782028837.610011262
1979307.513260217.654183525.059599261
1978193.917899166.364883244.461306260
1977148.568315130.558704168.415339260
1976125.539713103.147390141.501274262
1975161.671977130.923282193.627309261
1974159.733647111.616389197.869398261
197397.76757964.319994127.116609261
197258.31196143.99681569.950443260
197140.99183237.51823444.191256261
197036.10724034.90713439.177397261
196939.95110335.09953142.253571261
196839.57395938.21436341.632158262
196734.94999934.94999934.949999260
196635.13000135.13000135.130001260
196535.12000135.12000135.120001261
196435.09999835.09999835.099998262
196335.08999935.08999935.089999261
196235.23000135.23000135.230001261
196135.25000035.25000035.250000260
196035.26999935.26999935.269999261
195935.09999835.09999835.099998261
195835.09999835.09999835.099998261
195734.94999934.94999934.949999261
195634.99000134.99000134.990001261
195535.03000035.03000035.030000260
195435.04000035.04000035.040000261
195334.84000134.84000134.840001261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / USD baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / EURXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).