fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Enflasyon haritasý

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 1 219.16 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0875 USD
1 EUR=144.83 JPY
1 EUR=0.8792 GBP
1 USD=133.18 JPY
1 USD=0.9166 CHF
1 GBP=1.2369 USD
1 USD=1.3551 CAD
1 USD=1.4959 AUD
1 EUR=0.9968 CHF
1 EUR=20.86 TRY
1 USD=19.18 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 31 Mart 2023
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
Belirtilen tarihten sonra tarih seçimi yapmamanýzý tavsiye ediyoruz 31 Mart 2023 (Pourquoi ?)
Seçilen dönemdeki enflasyonun geliþimini görmek için haritadaki ülkelerden birinin üzerinde bekleyiniz
Geçim giderinin geliþim grafiklerini görmek için bir ülkenin üzerine týklayýnýz
Büyüteç yeri:Dünya Avrupa Doðu Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika Orta Doğu Antiller/Karayipler Asya Pasifik

Üzgünüz! Tarayýcýnýz SVG formatýný desteklemiyor. Daha yeni bir tarayýcý kullanmanýzý rica ederiz