fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Forex eðilimi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 973.31 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0517 USD
1 EUR=143.53 JPY
1 EUR=0.8646 GBP
1 USD=136.47 JPY
1 USD=0.9513 CHF
1 GBP=1.2164 USD
1 USD=1.2849 CAD
1 USD=1.4506 AUD
1 EUR=1.0005 CHF
1 EUR=17.5 TRY
1 USD=16.64 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 29 Haziran 2022
2 tarih arasýndaki çevrim kuru deðiþimlerini görmek için aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
Ýkincil dövizler Yaygýn dövizler Temel Dövizler Euro bölgesi
Referans alýnan döviz : Çevirme
Çevrim kurlarýnýn varyasyonu:
En çok týrmanan dövizler en önce görünür

Referans alýnan döviz : TRY
DövizVaryasyon09 Mayýs 202230 Haziran 2022 15:45 CEST
CHF CHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý]14.974332 %0.0658230.057250
MXN MXN Meksika [Meksika Pesosu]11.368579 %1.3485571.210895
CNY CNY Çin [Çin Yuan Renminbisi]11.206110 %0.4459890.401048
CAD CAD Kanada [Kanada Dolarý]11.170348 %0.0859190.077286
HKD HKD Hong Kong [Dolar]10.926618 %0.5214950.470126
USD USD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý]10.879433 %0.0664330.059915
TWD TWD Tayvan [Yeni Tayvan Dolarý]10.663829 %1.9744761.784210
SGD SGD Singapur [Singapur Dolarý]10.641322 %0.0923360.083455
XDR XDR FMI [Özel Çekme Haklarý]10.034656 %0.0494510.044942
EUR EUR Euro Bölgesi [Euro]9.363097 %0.0629160.057530
AUD AUD Avustralya [Avustralya Dolarý]9.126612 %0.0946770.086759
KRW KRW Güney Kore [Güney Kore Wonu]8.816595 %84.65279677.794012
GBP GBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini]8.803093 %0.0536270.049288
BRL BRL Brezilya [Brezilya Reali]8.670356 %0.3417680.314500
INR INR Hindistan [Hindistan Rupisi]8.582820 %5.1428834.736369
SEK SEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]7.893608 %0.6657690.617061
XAU XAU Altýn (gram) [Altýn]7.552807 %0.0011100.001032
JPY JPY Japonya [Japon Yeni]6.763523 %8.6887598.138321
NOK NOK Norveç [Norveç Kronu]6.623962 %0.6328320.593518
ARS ARS Arjantin [Arjantin Pesosu]3.130321 %7.7370707.502227
Döviz kuru dünya haritasý
Bu dönemdeki çevrim kurlarýnýn interaktif dünya haritasý
Kýsayollar:
Yaygýn dövizler0 gün1 gün1 hafta2 1 ay3 ay6 ay1 yýl2 yıl5 yıl10 yılBaþlangýç 2010Baþlangýç 2000Baþlangýç 1990Baþlangýç 1980Baþlangýç 1970Baþlangýç 1960
Temel dövizler0 gün1 gün1 hafta2 1 ay3 ay6 ay1 yýl2 yıl5 yıl10 yılBaþlangýç 2010Baþlangýç 2000Baþlangýç 1990Baþlangýç 1980Baþlangýç 1970Baþlangýç 1960
Ýkincil dövizler0 gün1 gün1 hafta2 1 ay3 ay6 ay1 yýl2 yıl5 yıl10 yılBaþlangýç 2010Baþlangýç 2000Baþlangýç 1990Baþlangýç 1980Baþlangýç 1970Baþlangýç 1960
Not:
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).