fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ karþýlaþtýrma

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 1 663.4 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0536 USD
1 EUR=157.2 JPY
1 EUR=0.8681 GBP
1 USD=149.2 JPY
1 USD=0.9188 CHF
1 GBP=1.2137 USD
1 USD=1.353 CAD
1 USD=1.57 AUD
1 EUR=0.968 CHF
1 EUR=28.77 TRY
1 USD=27.3 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 27 Eylül 2023
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Temel döviz kurlarý için geçmiþ karþýlaþtýrma:
Referans alýnan döviz :EUR / USD, GBP, JPY, CHF3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :USD / EUR, GBP, JPY, CHF3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :EUR / GBP, SEK, CHF, DKK3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :USD / EUR, CAD, MXN, BRL, CLP3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :USD / EUR, JPY, CNY, NTD, AUD, SGD3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :XAU / USD, EUR, CHF, GBP, JPY3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Tüketici fiyatlarý endeksi / USDi, EURi, CHFi, GBPi, JPYi3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Tüketici fiyatlarý endeksi / EURi, DEMi, GBPi, FRFi, CHFi, ITLi, SEKi3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Referans alýnan döviz :XAU / USDi, EURi, CHFi, GBPi, JPYi3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Form
Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiðini görmek için aþaðýdaki alanlarý doldurunuz (en az bir çift döviz) ve Ara’ya basýnýz:
1nci çift : döviz 1
döviz 2
2nci çift:
3ncü çift :
4ncü çift:
5nci çift:
6nci çift:
Baþlangýç tarihi Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi
Orantýlý Ayný baþlangýç Ayný bitiþ Mümkün olduðu kadar geniþ Logaritmik ölçek
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).