fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 464.16 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.189 USD
1 EUR=124.19 JPY
1 EUR=0.8913 GBP
1 USD=104.45 JPY
1 USD=0.9113 CHF
1 GBP=1.334 USD
1 USD=1.3018 CAD
1 USD=1.3616 AUD
1 EUR=1.0835 CHF
1 EUR=9.49 TRY
1 USD=7.98 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 25 Kasým 2020
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 25 Kasým 2020
100 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]=76.82 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CAD=0.768187 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=130.18 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.301766 CAD

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik CAD / USD baþlangýç 25 Kasým 2020
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CAD=1 CAD
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CAD=0.768187 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CAD=6.128053 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CAD=0.646078 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CAD=1.046001 AUD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CAD=0.700026 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CAD=5.051622 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CAD=0.575843 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CAD=5.954322 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CAD=80.236465 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CAD=1.100659 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CAD=6.54852 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 CAD’nin 25 Kasým 2020 tarihindeki eşdeğeri 04 Mart 2021 tarihinde 100.98 CAD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.98 %, Kullanýlan endeks :CACPI2002 (Statistics canada), Ýlk endeks : 137.64, Son endeks : 138.99

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 76.82 USD’nin 25 Kasým 2020 tarihindeki eşdeğeri 04 Mart 2021 tarihinde 77.55 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.96 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 660.77, Son endeks : 2 686.23

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 25 Kasým 2020 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.