fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 87.2 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.4415 USD
1 EUR=110.84 JPY
1 EUR=0.8796 GBP
1 USD=76.89 JPY
1 USD=0.7818 CHF
1 GBP=1.6389 USD
1 USD=0.9513 CAD
1 USD=0.9047 AUD
1 EUR=1.127 CHF
1 EUR=2.41 TRY
1 USD=1.67 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 01 Aðustos 2011
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Aðustos 2011
100 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]=15.54 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.155424 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=643.4 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 USD=6.433992 CNY

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik CNY / USD baþlangýç 01 Aðustos 2011
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 CNY=1 CNY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.155424 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CNY=0.260022 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CNY=0.107821 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CNY=0.14061 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CNY=0.147855 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CNY=0.121515 CHF
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CNY=0.094834 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CNY=1.210942 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CNY=11.95092 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CNY=0.176266 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CNY=0.971147 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 CNY’nin 01 Aðustos 2011 tarihindeki eşdeğeri 26 Ocak 2022 tarihinde 120.98 CNY’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 20.98 %, Kullanýlan endeks :ZHCPI1994 (OECD), Ýlk endeks : 183.73, Son endeks : 222.28

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 15.54 USD’nin 01 Aðustos 2011 tarihindeki eşdeğeri 26 Ocak 2022 tarihinde 19.34 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 24.43 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 305.02, Son endeks : 2 868.16

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Aðustos 2011 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.