fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 787.42 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1326 USD
1 EUR=130.38 JPY
1 EUR=0.8403 GBP
1 USD=115.12 JPY
1 USD=0.9121 CHF
1 GBP=1.3479 USD
1 USD=1.2708 CAD
1 USD=1.3787 AUD
1 EUR=1.0331 CHF
1 EUR=15.23 TRY
1 USD=13.45 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2022
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2022
100 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]=15.74 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.157421 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=635.24 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 USD=6.352375 CNY

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik CNY / USD baþlangýç 01 Ocak 2022
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 CNY=1 CNY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.157421 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CNY=2.117322 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CNY=0.138991 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CNY=0.217035 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CNY=0.20005 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CNY=0.143592 CHF
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CNY=0.116792 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CNY=1.227751 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CNY=18.121673 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CNY=0.230434 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CNY=1.424702 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 CNY’nin 01 Ocak 2022 tarihindeki eşdeğeri 02 Ekim 2023 tarihinde 102.07 CNY’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 2.07 %, Kullanýlan endeks :ZHCPI1994 (OECD), Ýlk endeks : 222.87, Son endeks : 227.49

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 15.74 USD’nin 01 Ocak 2022 tarihindeki eşdeğeri 02 Ekim 2023 tarihinde 17.41 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 10.6 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 851.26, Son endeks : 3 153.42

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.