fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 129.42 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1014 USD
1 EUR=116.86 JPY
1 EUR=0.8411 GBP
1 USD=106.1 JPY
1 USD=0.986 CHF
1 GBP=1.3095 USD
1 USD=1.3107 CAD
1 USD=1.3362 AUD
1 EUR=1.086 CHF
1 EUR=3.36 TRY
1 USD=3.05 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 24 Temmuz 2016

already connected, we don't connect again
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 24 Temmuz 2016
100 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]=14.99 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.14985 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=667.33 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=6.673325 CNY

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik CNY / USD baþlangýç 24 Temmuz 2016
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CNY=1 CNY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.14985 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CNY=0.456599 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CNY=0.136054 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CNY=0.200231 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CNY=0.196408 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CNY=0.147755 CHF
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CNY=0.114433 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CNY=1.162177 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CNY=15.89932 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CNY=0.214259 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CNY=1.292231 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 CNY’nin 24 Temmuz 2016 tarihindeki eşdeğeri 03 Aralýk 2021 tarihinde 110.36 CNY’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 10.36 %, Kullanýlan endeks :ZHCPI1994 (OECD), Ýlk endeks : 203.25, Son endeks : 224.3

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

already connected, we don't connect again

Kaynak tutar 14.99 USD’nin 24 Temmuz 2016 tarihindeki eşdeğeri 03 Aralýk 2021 tarihinde 17.18 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 14.64 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 460.6, Son endeks : 2 820.74

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 24 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.