fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 787.42 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1326 USD
1 EUR=130.38 JPY
1 EUR=0.8403 GBP
1 USD=115.12 JPY
1 USD=0.9121 CHF
1 GBP=1.3479 USD
1 USD=1.2708 CAD
1 USD=1.3787 AUD
1 EUR=1.0331 CHF
1 EUR=15.23 TRY
1 USD=13.45 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2022
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2022
100 DEM-Almanya (->Euro) [Alman Marký / DM]=57.91 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 DEM=0.579089 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=172.68 DEM-Almanya (->Euro) [Alman Marký / DM]1 USD=1.72685 DEM

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik DEM / USD baþlangýç 01 Ocak 2022
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
DEMDEM Almanya (->Euro) [Alman Marký / DM]1 DEM=1 DEM
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 DEM=0.579089 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 DEM=7.788765 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 DEM=0.511292 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 DEM=0.798382 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 DEM=0.735902 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 DEM=0.528216 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 DEM=3.678592 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 DEM=0.429628 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 DEM=4.516395 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 DEM=66.662235 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 DEM=0.847671 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 DEM=5.240895 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
0övizi 1 Ocak 1999 tarihinde Euro (EUR) ile deðiþtirilmiþtir. Kaynak döviz olarak Euro (EUR)’yu seçmenizi öneririz
Kaynak tutar 100 DEM’nin 01 Ocak 2022 tarihindeki eşdeğeri 01 Ekim 2023 tarihinde 113.07 DEM’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 13.07 %, Kullanýlan endeks :DECPI2005 (Statistisches Bundesamt), Ýlk endeks : 129.42, Son endeks : 146.34
Euro cinsinden bugünkü eþdeðeri 113.07 DEM ’dir 57.81 EUR
Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 57.91 USD’nin 01 Ocak 2022 tarihindeki eşdeğeri 01 Ekim 2023 tarihinde 64.04 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 10.58 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 851.26, Son endeks : 3 152.97

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.