fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 408.75 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1938 USD
1 EUR=129.3 JPY
1 EUR=0.863 GBP
1 USD=108.31 JPY
1 USD=0.927 CHF
1 GBP=1.3833 USD
1 USD=1.2699 CAD
1 USD=1.3038 AUD
1 EUR=1.1066 CHF
1 EUR=8.95 TRY
1 USD=7.5 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 07 Mart 2021
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 07 Mart 2021
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=119.38 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1938 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=83.77 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.837661 EUR
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1938 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=8.9502 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.5565 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.516 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.1066 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 EUR=7.7489 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.863 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=9.2695 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=129.3 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.6737 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=10.1863 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 07 Mart 2021 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.