fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 121.32 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1318 USD
1 EUR=123.93 JPY
1 EUR=0.7815 GBP
1 USD=109.5 JPY
1 USD=0.979 CHF
1 GBP=1.4482 USD
1 USD=1.2927 CAD
1 USD=1.3657 AUD
1 EUR=1.108 CHF
1 EUR=3.36 TRY
1 USD=2.97 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 17 Mayýs 2016
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 17 Mayýs 2016
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=78.15 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.7815 GBP
100 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=127.96 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 GBP=1.279591 EUR

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik EUR / GBP baþlangýç 17 Mayýs 2016
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.7815 GBP
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=3.3575 TRY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1318 USD
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.5457 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.4631 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.108 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 EUR=7.3867 CNY
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=8.7849 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=123.93 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.6651 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=9.3513 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 EUR’nin 17 Mayýs 2016 tarihindeki eşdeğeri 04 Aðustos 2021 tarihinde 107.35 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 7.35 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 118.16, Son endeks : 126.84

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 78.15 GBP’nin 17 Mayýs 2016 tarihindeki eşdeğeri 04 Aðustos 2021 tarihinde 87.08 GBP’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 11.43 %, Kullanýlan endeks :UKCPI2005 (Office for National Statistics (ONS)), Ýlk endeks : 128.51, Son endeks : 143.19

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 17 Mayýs 2016 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.