fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 452.16 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2271 USD
1 EUR=126.49 JPY
1 EUR=0.899 GBP
1 USD=103.08 JPY
1 USD=0.8803 CHF
1 GBP=1.3649 USD
1 USD=1.274 CAD
1 USD=1.2954 AUD
1 EUR=1.0802 CHF
1 EUR=9.11 TRY
1 USD=7.43 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2021
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2021
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=122.71 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.2271 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=81.49 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.81493 EUR

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik EUR / USD baþlangýç 01 Ocak 2021
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.2271 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=9.1131 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.5896 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.5633 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.0802 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 EUR=8.0225 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.89903 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=9.5142 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=126.49 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.6984 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=10.0343 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 EUR’nin 01 Ocak 2021 tarihindeki eşdeğeri 17 Aðustos 2022 tarihinde 112.71 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 12.71 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 123.48, Son endeks : 139.18

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 122.71 USD’nin 01 Ocak 2021 tarihindeki eşdeğeri 17 Aðustos 2022 tarihinde 139.56 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 13.73 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 663.27, Son endeks : 3 028.91

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.