fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 217.89 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.145 USD
1 EUR=125.85 JPY
1 EUR=0.8945 GBP
1 USD=109.91 JPY
1 USD=0.9842 CHF
1 GBP=1.28 USD
1 USD=1.3629 CAD
1 USD=1.4166 AUD
1 EUR=1.1269 CHF
1 EUR=6.06 TRY
1 USD=5.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2019
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2019
100 HTG-Haiti [ Haiti Gourdesi]=1.29 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 HTG=0.012942 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=7 726.58 HTG-Haiti [ Haiti Gourdesi]1 USD=77.265797 HTG

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik HTG / USD baþlangýç 01 Ocak 2019
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
HTGHTG Haiti [ Haiti Gourdesi]1 HTG=1 HTG
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 HTG=0.012942 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 HTG=0.068485 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 HTG=0.011303 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 HTG=0.018334 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 HTG=0.017639 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 HTG=0.012738 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 HTG=0.089015 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 HTG=0.010111 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 HTG=0.101363 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 HTG=1.422527 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 HTG=0.019279 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 HTG=0.115914 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 1.29 USD’nin 01 Ocak 2019 tarihindeki eşdeğeri 03 Nisan 2020 tarihinde 1.33 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 3.29 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 568.43, Son endeks : 2 652.85

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.