fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 217.89 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.145 USD
1 EUR=125.85 JPY
1 EUR=0.8945 GBP
1 USD=109.91 JPY
1 USD=0.9842 CHF
1 GBP=1.28 USD
1 USD=1.3629 CAD
1 USD=1.4166 AUD
1 EUR=1.1269 CHF
1 EUR=6.06 TRY
1 USD=5.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2019
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2019
100 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.91 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009098 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=10 991 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=109.912664 JPY

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik JPY / USD baþlangýç 01 Ocak 2019
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 JPY=1 JPY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=109.912664 JPY
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 TRY=20.77144 JPY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=125.85 JPY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 AUD=77.589396 JPY
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CAD=80.647228 JPY
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CHF=111.678055 JPY
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CNY=15.980749 JPY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 GBP=140.688406 JPY
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 HKD=14.034012 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 NZD=73.786351 JPY
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 SEK=12.272302 JPY
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 JPY’nin 01 Ocak 2019 tarihindeki eşdeğeri 04 Mart 2021 tarihinde 100.59 JPY’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.59 %, Kullanýlan endeks :JPCPI2010 (Japan Statistics Bureau), Ýlk endeks : 104.86, Son endeks : 105.48

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 0.91 USD’nin 01 Ocak 2019 tarihindeki eşdeğeri 04 Mart 2021 tarihinde 0.95 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 4.59 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 568.43, Son endeks : 2 686.23

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.