fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 343.18 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1034 USD
1 EUR=119.34 JPY
1 EUR=0.889 GBP
1 USD=108.16 JPY
1 USD=0.958 CHF
1 GBP=1.2412 USD
1 USD=1.4162 CAD
1 USD=1.6332 AUD
1 EUR=1.0571 CHF
1 EUR=7.25 TRY
1 USD=6.57 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 30 Mart 2020
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 30 Mart 2020
100 NZD-Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]=84.9 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 NZD=0.849008 CAD
100 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]=117.78 NZD-Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CAD=1.177845 NZD
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 NZD=1 NZD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 NZD=0.849008 CAD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 NZD=3.937789 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 NZD=0.543331 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 NZD=0.599511 USD
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 NZD=0.979136 AUD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 NZD=0.574355 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 NZD=4.256289 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 NZD=0.483021 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 NZD=4.648682 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 NZD=64.841076 JPY
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 NZD=5.997012 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.