fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or unknown currency TRY
Altýn (1g = Error)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1957 USD
1 EUR=171.89 JPY
1 EUR=0.7461 GBP
1 USD=143.76 JPY
1 USD=1.5487 CHF
1 GBP=1.6027 USD
1 USD=1.1577 CAD
1 USD=1.2845 AUD
1 EUR=1.8517 CHF
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 1990
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 1990
100 NZD-Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]=60.04 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 NZD=0.600385 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=166.56 NZD-Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 USD=1.665597 NZD

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik NZD / USD baþlangýç 01 Ocak 1990
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 NZD=1 NZD
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 NZD=0.600385 USD
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 NZD=0.502131 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 NZD=0.771199 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 NZD=0.69508 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 NZD=0.929795 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 NZD=2.842165 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 NZD=0.374618 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 NZD=4.561807 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 NZD=86.311128 JPY
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 NZD=3.742737 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 60.04 USD’nin 01 Ocak 1990 tarihindeki eşdeğeri 13 Nisan 2021 tarihinde 126.75 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 111.1 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 1 284.84, Son endeks : 2 712.32

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 1990 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.