fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 785 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1299 USD
1 EUR=128.57 JPY
1 EUR=0.856 GBP
1 USD=113.79 JPY
1 USD=0.9233 CHF
1 GBP=1.3199 USD
1 USD=1.2639 CAD
1 USD=1.402 AUD
1 EUR=1.0432 CHF
1 EUR=15.48 TRY
1 USD=13.7 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 08 Aralýk 2021
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 08 Aralýk 2021
19.025385993802 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=16.84 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.885034 EUR
19.025385993802 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=21.5 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1299 USD

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik USD / EUR baþlangýç 08 Aralýk 2021
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=1 USD
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.885034 EUR
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 USD=13.699973 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.401982 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.263917 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.923268 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 USD=6.347995 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.757616 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 USD=7.796088 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=113.788831 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 USD=1.474378 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 USD=9.07275 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 19.03 USD’nin 08 Aralýk 2021 tarihindeki eşdeğeri 26 Ocak 2022 tarihinde 19.18 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.8 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 845.38, Son endeks : 2 868.16

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 16.84 EUR’nin 08 Aralýk 2021 tarihindeki eşdeğeri 26 Ocak 2022 tarihinde 16.96 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.74 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 129.2, Son endeks : 130.15

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 08 Aralýk 2021 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.