fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 217.89 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.145 USD
1 EUR=125.85 JPY
1 EUR=0.8945 GBP
1 USD=109.91 JPY
1 USD=0.9842 CHF
1 GBP=1.28 USD
1 USD=1.3629 CAD
1 USD=1.4166 AUD
1 EUR=1.1269 CHF
1 EUR=6.06 TRY
1 USD=5.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 01 Ocak 2019
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Ocak 2019
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=87.34 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.873362 EUR
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=114.5 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.145 USD

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik USD / EUR baþlangýç 01 Ocak 2019
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=1 USD
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.873362 EUR
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 USD=5.291528 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.416594 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.362882 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.984192 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=6.877817 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.781249 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 USD=7.831878 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=109.912664 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 USD=1.489607 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 USD=8.956157 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 100 USD’nin 01 Ocak 2019 tarihindeki eşdeğeri 23 Ekim 2020 tarihinde 103.72 USD’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 3.72 %, Kullanýlan endeks :USCPI31011913 (Bureau of Labor Statistics), Ýlk endeks : 2 568.43, Son endeks : 2 663.9

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Kaynak tutar 87.34 EUR’nin 01 Ocak 2019 tarihindeki eşdeğeri 23 Ekim 2020 tarihinde 87.5 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 0.18 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 122.77, Son endeks : 122.99

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler

Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.