fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 87.2 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.4415 USD
1 EUR=110.84 JPY
1 EUR=0.8796 GBP
1 USD=76.89 JPY
1 USD=0.7818 CHF
1 GBP=1.6389 USD
1 USD=0.9513 CAD
1 USD=0.9047 AUD
1 EUR=1.127 CHF
1 EUR=2.41 TRY
1 USD=1.67 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 01 Aðustos 2011
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 01 Aðustos 2011
100 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=3 615.68 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=36.156819 EUR
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=2.76573 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.027657 XAU

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik XAU / EUR baþlangýç 01 Aðustos 2011
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
XAUXAU Altýn (gram) [Altýn]1 XAU=1 XAU
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=36.156819 EUR
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 XAU=87.195786 TRY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=52.120055 USD
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 XAU=47.152108 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 XAU=49.581846 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 XAU=40.748735 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 XAU=335.340037 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 XAU=31.80173 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 XAU=406.077238 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 XAU=4 007.621858 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 XAU=59.109168 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 XAU=325.664472 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 3 615.68 EUR’nin 01 Aðustos 2011 tarihindeki eşdeğeri 10 Aðustos 2022 tarihinde 4 467.13 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 23.55 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 112.44, Son endeks : 138.91

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 01 Aðustos 2011 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.