fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Geçmiþ tarihli çevirme

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 61.66 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.3074 USD
1 EUR=112.07 JPY
1 EUR=0.8383 GBP
1 USD=85.72 JPY
1 USD=1.0066 CHF
1 GBP=1.5596 USD
1 USD=1.0316 CAD
1 USD=1.0575 AUD
1 EUR=1.316 CHF
1 EUR=1.96 TRY
1 USD=1.5 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 20 Eylül 2010
USD EUR GBP AUD NZD Takas
Burada, verilen geçmiþ bir tarihe ait döviz dönüþümü gerçekleþtirebilirsiniz.
Burasý, muhasebe iþlemleriniz veya gider hesabýnýz için idealdir.
Yeni ! enflasyon göz önünde bulundurularak, güncel eþdeðer deðeri, temel dövizler için de ayný þekilde hesaplanmaktadýr.
Aþaðýdaki alanlarý doldurunuz ve Ara’ya basýnýz.
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:
Gün:
Ay:
Yýl:

Sonuç
tarih 20 Eylül 2010
100 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=3 151.9 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=31.518995 EUR
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=3.17269 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.031727 XAU

Geçmiþ döviz kurlarý ve grafik XAU / EUR baþlangýç 20 Eylül 2010
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
XAUXAU Altýn (gram) [Altýn]1 XAU=1 XAU
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=31.518995 EUR
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 XAU=61.657458 TRY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=41.207934 USD
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 XAU=43.578162 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 XAU=42.509668 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 XAU=41.478997 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 XAU=276.683193 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 XAU=26.422373 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 XAU=320.0029 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 XAU=3 532.333761 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 XAU=56.535621 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 XAU=289.281335 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Geçim giderinin (enflasyonun) geliþimi göz önünde bulundurularak mevcut gündeki eþdeðeri
Kaynak tutar 3 151.9 EUR’nin 20 Eylül 2010 tarihindeki eşdeğeri 02 Aralýk 2020 tarihinde 3 557.04 EUR’dir. (Geçmiþ tarihteki dövizlerin dönüþümünü direkt olarak yapmak için baðlantýlara týklayýnýz)
Dönemdeki enflasyon : 12.85 %, Kullanýlan endeks :EUCPI2005 (European Union (Eurostat)), Ýlk endeks : 110.08, Son endeks : 124.23

Enflasyon hesaplayýcýsý hakkýnda daha fazla bilgi ve grafikler
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.
Bu sayfa, merkez bankaları tarafından 20 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan geçmiş tarihli döviz kurlarını kullanmaktadır.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.